Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm nói cơ quan chức năng khắp nơi nhưng bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí.  Ảnh: M.Q
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm nói cơ quan chức năng khắp nơi nhưng bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí. Ảnh: M.Q