Đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên Internets và mạng xã hội

Báo chí phải làm chủ trận địa thông tin, phản bác quan điểm sai trái

PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh Nguyễn Xuân
PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh Nguyễn Xuân
PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, báo chí chính thống cần làm chủ trận địa thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh Nguyễn Xuân
Lên top