TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG:

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu đấu tranh chống quan điểm sai trái

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: T.Vương
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: T.Vương
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: T.Vương
Lên top