Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái

Cung cấp thông tin chính thống kịp thời, "dẹp" tin giả, tin thất thiệt

Hình ảnh lan truyền sai sự thật về mưa lũ tại miền Trung trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh lan truyền sai sự thật về mưa lũ tại miền Trung trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh lan truyền sai sự thật về mưa lũ tại miền Trung trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình
Lên top