Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: NT
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: NT
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top