Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Ảnh: X.H
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Ảnh: X.H
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Ảnh: X.H
Lên top