Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình không tặng quà, chỉ phát cặp tài liệu

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không tặng quà, chỉ phát cặp tài liệu cho các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không tặng quà, chỉ phát cặp tài liệu cho các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không tặng quà, chỉ phát cặp tài liệu cho các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Lên top