Bà Đào Hồng Lan được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Bà Đào Hồng Lan được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh NBCL
Bà Đào Hồng Lan được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh NBCL
Bà Đào Hồng Lan được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh NBCL
Lên top