Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thu Chung
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thu Chung
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thu Chung
Lên top