Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh

Đường phố Hạ Long rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15. Ảnh: Thanh Tùng
Đường phố Hạ Long rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15. Ảnh: Thanh Tùng
Đường phố Hạ Long rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top