"Áp lực đối với người đứng đầu Thanh tra Chính phủ vô cùng lớn"

Đại biểu Lê Thanh vân (Cà Mau) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Thanh vân (Cà Mau) - Ảnh: QH
Đại biểu Lê Thanh vân (Cà Mau) - Ảnh: QH
Lên top