Chiều nay, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: QH)
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: QH)
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (Ảnh: QH)
Lên top