An Giang: Ông Trần Anh Thư được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh