Bầu chúc vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

An Giang sắp có thêm thị xã thứ 2

Trà Sư |

An Giang - Tỉnh An Giang sắp có thị xã thứ 2 sau thị xã Tân Châu.

An Giang: Ông Trần Anh Thư được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lục Tùng |

Chiều 20.9, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã mở kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua nghị quyết về nhân sự, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với ông Trần Anh Thư. Có 65/70 đại biểu chính thức tham dự.