Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

95,48% đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý ngân sách