Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét thông qua dự Luật Đặc khu tại kỳ họp thứ 6

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 (Ảnh: QH)