Sau nửa tháng giải cứu khoai lang: Nông dân Vĩnh Long vẫn điêu đứng

Ruộng khoai nhà anh Bảy đã quá vụ 2 tháng nhưng anh vẫn không thể thu hoạch vì không có ai thu mua. Ảnh: Tạ Quang
Ruộng khoai nhà anh Bảy đã quá vụ 2 tháng nhưng anh vẫn không thể thu hoạch vì không có ai thu mua. Ảnh: Tạ Quang
Ruộng khoai nhà anh Bảy đã quá vụ 2 tháng nhưng anh vẫn không thể thu hoạch vì không có ai thu mua. Ảnh: Tạ Quang
Lên top