Phú Quý “chuyển mình” sau 4 năm có điện

Công nhân Điện lực Phú Quý sửa chữa lưới điện trên đảo
Công nhân Điện lực Phú Quý sửa chữa lưới điện trên đảo