Ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Bảo hiểm PVI và MobiFone

Ông Tô Mạnh Cường - Tổng giám đốc MobiFone (ở giữa, bên trái) và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (ở giữa, bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Ông Tô Mạnh Cường - Tổng giám đốc MobiFone (ở giữa, bên trái) và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (ở giữa, bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Ông Tô Mạnh Cường - Tổng giám đốc MobiFone (ở giữa, bên trái) và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (ở giữa, bên phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Lên top