Bảo hiểm phi nhân thọ PVI tăng vốn điều lệ lên mức cao nhất Việt Nam

Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỉ đồng lên 3.100 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Bình
Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỉ đồng lên 3.100 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Bình
Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỉ đồng lên 3.100 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Bình
Lên top