Bị khởi tố vì bán gần 88 tấn phân bón không đủ chuẩn ra thị trường

Công an xác định gần 88 tấn và hơn 3.500 lít  phân bón đã bán ra thị trường không đủ chuẩn. Ảnh: T.L
Công an xác định gần 88 tấn và hơn 3.500 lít phân bón đã bán ra thị trường không đủ chuẩn. Ảnh: T.L
Công an xác định gần 88 tấn và hơn 3.500 lít phân bón đã bán ra thị trường không đủ chuẩn. Ảnh: T.L
Lên top