Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố mang đậm bản sắc vùng ĐBSCL

Lên top