Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công

Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công. Ảnh: Phan Thanh
Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công. Ảnh: Phan Thanh
Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công. Ảnh: Phan Thanh
Lên top