Phân giải khiến tiếp chiến

WTO cho phép Mỹ áp dụng những biện pháp trừng phạt EU ở mức độ giá trị 7,5 tỉ USD/năm, trong đó có áp thuế 10% với máy bay Airbus. Ảnh: DW
WTO cho phép Mỹ áp dụng những biện pháp trừng phạt EU ở mức độ giá trị 7,5 tỉ USD/năm, trong đó có áp thuế 10% với máy bay Airbus. Ảnh: DW
WTO cho phép Mỹ áp dụng những biện pháp trừng phạt EU ở mức độ giá trị 7,5 tỉ USD/năm, trong đó có áp thuế 10% với máy bay Airbus. Ảnh: DW
Lên top