Bế mạc và trao giải Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ V năm 2017

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao Bằng khen và tặng thưởng 12 Công đoàn trực thuộc. Ảnh: PV
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao Bằng khen và tặng thưởng 12 Công đoàn trực thuộc. Ảnh: PV
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao Bằng khen và tặng thưởng 12 Công đoàn trực thuộc. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM