15.300ha vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu

Người dân chăm sóc vải thiều chuẩn bị cho vụ thu hoạch sớm . Ảnh: Minh Long
Người dân chăm sóc vải thiều chuẩn bị cho vụ thu hoạch sớm . Ảnh: Minh Long
Người dân chăm sóc vải thiều chuẩn bị cho vụ thu hoạch sớm . Ảnh: Minh Long
Lên top