Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vải thiều Lục Ngạn "xịn" đến tận tay người tiêu dùng Thủ đô