Vải thiều Lục Ngạn "xịn" đến tận tay người tiêu dùng Thủ đô