Vải thiều lên máy bay và việc “giải cứu” dưới mặt đất

Vải thiều chín đỏ cây tại huyện đảo Cát Bà (ảnh: Giang Chinh/Vnexpress.net).
Vải thiều chín đỏ cây tại huyện đảo Cát Bà (ảnh: Giang Chinh/Vnexpress.net).
Vải thiều chín đỏ cây tại huyện đảo Cát Bà (ảnh: Giang Chinh/Vnexpress.net).
Lên top