Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vải thiều lên máy bay và việc “giải cứu” dưới mặt đất

Vải thiều chín đỏ cây tại huyện đảo Cát Bà (ảnh: Giang Chinh/Vnexpress.net).
Vải thiều chín đỏ cây tại huyện đảo Cát Bà (ảnh: Giang Chinh/Vnexpress.net).