Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xung quanh vụ giải quần vợt Pháp Mở rộng từ chối Sharapova

Ảnh: REUTERS.
Ảnh: REUTERS.