Thêm 2 ứng viên “tranh ghế” Trưởng Ban trọng tài với ông Dương Văn Hiền

Cựu còi vàng Võ Minh Trí sẽ "chạy đua" vào ghế Trưởng Ban trọng tài ở khóa tới.
Cựu còi vàng Võ Minh Trí sẽ "chạy đua" vào ghế Trưởng Ban trọng tài ở khóa tới.
Cựu còi vàng Võ Minh Trí sẽ "chạy đua" vào ghế Trưởng Ban trọng tài ở khóa tới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top