HAGL không trách trọng tài, không cổ súy câu giờ

HLV Dương Minh Ninh. Ảnh: H.A
HLV Dương Minh Ninh. Ảnh: H.A