Khi HAGL phải nhờ cả bác sĩ... câu giờ

Trọng tài Hiền Triết cảnh cáo bác sỹ Đổng Xuân Lâm. Ảnh: Q.M
Trọng tài Hiền Triết cảnh cáo bác sỹ Đổng Xuân Lâm. Ảnh: Q.M
Trọng tài Hiền Triết cảnh cáo bác sỹ Đổng Xuân Lâm. Ảnh: Q.M
Lên top