Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Nổ tung" hạnh phúc tại làng Bào - quê hương thủ thành Bùi Tiến Dũng