Hàng triệu trái tim vỡ òa cùng chiến thắng

Hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa cùng chiến thắng. Ảnh: LDO
Hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa cùng chiến thắng. Ảnh: LDO
Hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa cùng chiến thắng. Ảnh: LDO