Lời nhắn từ Tottenham: Đừng đùa với Harry Kane

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.