Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi “Người đặc biệt” cúi mình xin lỗi