HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam đặt hy vọng vào Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường”