Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giới võ thuật phản ứng vì trận đấu của võ sư Đoàn Bảo Châu và Flores phô trương quá đà

Ảnh trận đấu cắt từ video.
Ảnh trận đấu cắt từ video.