V.League 2020:

Đâu chỉ riêng trọng tài sai

Tổ trọng tài trận SLNA-Quảng Nam bị kiện. Ảnh: VPF
Tổ trọng tài trận SLNA-Quảng Nam bị kiện. Ảnh: VPF
Tổ trọng tài trận SLNA-Quảng Nam bị kiện. Ảnh: VPF
Lên top