Cả HLV lẫn trợ lý và cầu thủ B. Bình Dương bị “thẻ đỏ”

Trợ lí Nguyễn Ngọc Linh bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Nguyễn Ngọc Linh bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Nguyễn Ngọc Linh bị truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Đ.V