New Zealand: Dịch COVID-19 quay lại sau 102 ngày

New Zealand có các ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 102 ngày. Ảnh: Sky News.
New Zealand có các ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 102 ngày. Ảnh: Sky News.
New Zealand có các ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 102 ngày. Ảnh: Sky News.
Lên top