Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

Tiểu thương và khách hàng đều đeo khẩu trang để ngăn chặn lây lan COVID-19 ở một chợ thủy sản ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tiểu thương và khách hàng đều đeo khẩu trang để ngăn chặn lây lan COVID-19 ở một chợ thủy sản ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tiểu thương và khách hàng đều đeo khẩu trang để ngăn chặn lây lan COVID-19 ở một chợ thủy sản ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top