Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Các nhân viên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bang Rio de Janeiro đang kiểm tra thịt gà đông lạnh tại một siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP
Các nhân viên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bang Rio de Janeiro đang kiểm tra thịt gà đông lạnh tại một siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP
Các nhân viên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bang Rio de Janeiro đang kiểm tra thịt gà đông lạnh tại một siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP
Lên top