Sau Tổng thống, thêm hai bộ trưởng của Brazil dương tính với COVID-19

Sau Tổng thống, thêm hai Bộ trưởng Brazil công bố dương tính với COVID-19 hôm 20.7. Ảnh: Reuters
Sau Tổng thống, thêm hai Bộ trưởng Brazil công bố dương tính với COVID-19 hôm 20.7. Ảnh: Reuters
Sau Tổng thống, thêm hai Bộ trưởng Brazil công bố dương tính với COVID-19 hôm 20.7. Ảnh: Reuters
Lên top