WHO cập nhật bản đồ lây lan biến thể Ấn Độ trên thế giới

Biến thể COVID-19 của Ấn Độ đã lây lan ra 44 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Biến thể COVID-19 của Ấn Độ đã lây lan ra 44 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Biến thể COVID-19 của Ấn Độ đã lây lan ra 44 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top