Nấm đen hoại tử chết người lây lan ở bệnh nhân COVID-19 khắp Ấn Độ

Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top