Giải mã mức độ nguy hiểm của biến thể Ấn Độ B1617

Biến thể B1617 của Ấn Độ được WHO xếp loại là biến thể cần được quan tâm. Ảnh: AFP
Biến thể B1617 của Ấn Độ được WHO xếp loại là biến thể cần được quan tâm. Ảnh: AFP
Biến thể B1617 của Ấn Độ được WHO xếp loại là biến thể cần được quan tâm. Ảnh: AFP
Lên top