Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink:

Việt Nam xuất sắc đương đầu với đại dịch COVID-19

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.
Lên top