Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Thông báo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh chụp màn hình.
Thông báo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh chụp màn hình.
Thông báo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh chụp màn hình.
Lên top