Nghiên cứu của Đức: Việt Nam đạt tín nhiệm cao trong ứng phó dịch COVID-19

Một người dân di chuyển trên đường phố Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Một người dân di chuyển trên đường phố Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Một người dân di chuyển trên đường phố Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Lên top